UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả”

Thứ ba - 07/03/2023 07:44
Tiếp nối sự thành công của cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021, thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chương trình Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 tại Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12/01/2023, cụ thể như sau:
1. Nội dung dự thi gồm:
- Hộ gia đình có vườn mẫu.
- Hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp.
- Xã, thôn, huyện có tuyến đường đẹp.
- Thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả.
2. Thời gian tổ chức thi các cấp:
- Cấp huyện (UBND các huyện, thị xã, thành phố): Hoàn thành việc tổ chức cuộc thi trước ngày 31/3/2023.
- Cấp tỉnh: Hoàn thành việc tổ chức cuộc thi trong tháng 4/2023 và tổ chức tổng kết, trao giải trước tháng 6/2023.
3. Số lượng đơn vị dự thi:
- Cấp huyện: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, thôn, xã đăng ký tham gia dự thi các nội dung trên, cấp huyện thành lập Hội đồng để xét chọn và đăng ký, nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND tỉnh (nộp qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh). Khuyến khích cấp huyện tổ chức thi cấp huyện.
- Số lượng đăng ký thi cấp tỉnh: Mỗi huyện chọn tối đa 05 hộ gia đình có vườn mẫu, 05 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 05 tuyến đường đẹp05 thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả để tham gia dự thi cấp tỉnh.
4. Tiêu chí tham gia dự thi:
* Đối với Vườn mẫu
Vườn từ 1.000 m2 trở lên, vườn phải gắn với nhà ở, được chỉnh trang (vườn cải tạo hợp lý, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; lựa chọn các loại cây trồng do ngành nông nghiệp khuyến cáo, phù hợp với quy hoạch sản xuất hàng hóa của địa phương, có giá trị kinh tế nâng cao thu nhập; không còn các loại cây tạp trong vườn; sản phẩm từ vườn đảm bảo an toàn thực phẩm) và vườn đạt tiêu chí vườn mẫu do UBND cấp huyện quy định (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022).
(UBND cấp huyện chưa ban hành tiêu chí vườn mẫu thì không được tham gia dự thi nội dung này)
* Đối với Tường rào - cổng ngõ đẹp
- Hộ gia đình dự thi nội dung này phải có tường rào và cổng ngõ (nếu chỉ có 01 nội dung tường rào hoặc chỉ 01 cổng ngõ thì không được dự thi).
- Tường rào bằng cây xanh, được cắt tỉa gọn gàng hoặc tường rào khác được phủ cây xanh, trồng hoa hoặc tường rào xếp đá. Đối với tường rào bằng bê tông - xi măng ưu tiên xét chọn tường rào có vẽ tranh bích họa khi xét tặng thưởng. Cổng ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa cảnh quan làng quê.
* Đối với Đường đẹp
- Loại đường tham gia dự thi: Đường huyện (ĐH), đường xã (ĐX) và đường trục thôn, liên thôn. Trong đó, đường ĐH phải đảm bảo mặt đường tối thiểu quy định tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh. Đường xã, đường thôn phải bảo đảm chuẩn theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh.
- Chiều dài tuyến đường dự thi: Tối thiểu 800m.
- Tuyến đường dự thi phải đảm bảo các tiêu chí: Sáng – xanh – sạch – đẹp.
- Đảm bảo quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, an toàn giao thông theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3449/SGTVT-KCHT ngày 08/11/2022.
* Đối với Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả
a) Về cơ sở vật chất văn hóa
- Nhà văn hóa thôn:
+ Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, có công trình vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn.
+ Nhà văn hoá thôn có tường rào, cổng ngõ; khuyến khích làm hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh, trồng hoa. Diện tích trồng cây xanh, trồng hoa của nhà văn hóa thôn tối thiểu là 20% (phần diện tích đất trống của khuôn viên nhà văn hóa thôn sau khi bố trí các hạng mục cần thiết khác).
+ Nhà văn hóa thôn có đầy đủ bàn ghế ngồi, trang trí khánh tiết, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; có bản tin, nội quy hoạt động. Nhà văn hóa thôn có Wifi để phục vụ miễn phí cho Nhân dân khai thác các thông tin hữu ích qua mạng phục vụ học tập, sản xuất và đời sống (các thôn ở khu vực 06 huyện miền núi cao Wifi khuyến khích). Nhà văn hóa thôn có tủ (kệ) sách (trên 100 đầu sách các loại phục vụ học tập, nghiên cứu, giải trí).
+ Thôn có hệ thống loa được kết nối với Đài truyền thanh xã (bằng vô tuyến hoặc hữu tuyến hoặc truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin) hoạt động tốt, thường xuyên cung cấp thông tin đến người dân trong thôn.
- Khu thể thao thôn: Có diện tích khu thể thao thôn (có thể sử dụng để đánh bóng chuyền, cầu lông và các môn thể thao thích hợp khác): Từ 500m2 trở lên đối với xã thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng, 300m2 trở lên đối với xã thuộc 03 huyện miền núi thấp và 200m2 trở lên đối với xã thuộc 06 huyện miền núi cao. Khu thể thao thôn có một số dụng cụ luyện tập thể thao phù hợp với phong trào thể thao ở địa phương (như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá…).
b) Về hoạt động:
- Thôn có Kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao hằng năm được UBND xã phê duyệt nhằm thu hút mọi người tham gia phong trào trong thôn; được UBND xã bố trí kinh phí hoạt động hằng năm; có kế hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng quy định nguồn kinh phí được hỗ trợ hoạt động thường xuyên Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn từ Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2026.
- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thu hút người dân tham gia hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên: ≥30% dân số trong thôn đối với thôn thuộc các huyện miền núi cao; ≥35% dân số trong thôn đối với thôn thuộc các huyện miền núi thấp; ≥40% dân số trong thôn đối với thôn thuộc các huyện đồng bằng.
5.  Giải thưởng cuộc thi cấp tỉnh (Tổng cộng 79 giải)
a) Giải thưởng đối với Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả (16 giải)
- 01 giải Nhất: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 150 triệu đồng.
- 02 giải Nhì: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhì của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 100 triệu đồng/giải.
- 03 giải Ba: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải ba của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 70 triệu đồng/giải.
- 10 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 40 triệu đồng/giải.
b) Giải thưởng đối với cuộc thi “Vườn – Tường – Đường” đẹp (63 giải)
b1) Giải nhất (03 giải)
- 02 giải cho hộ gia đình: 01 hộ gia đình có vườn đẹp và 01 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 30 triệu đồng/giải.
- 01 giải cho Tuyến đường đẹp: Cúp, giấy chứng nhận đạt giải nhất của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 150 triệu đồng.
b2) Giải nhì (06 giải)
- 04 giải cho hộ gia đình: 02 hộ gia đình có vườn đẹp và 02 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải nhì của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 20 triệu đồng/giải;
- 02 giải cho Tuyến đường đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải nhì của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 100 triệu đồng/giải.
b3) Giải ba (09 giải)
- 06 giải cho hộ gia đình: 03 hộ gia đình có vườn đẹp và 03 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải ba của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 15 triệu đồng/giải.
- 03 giải cho Tuyến đường đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải ba của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 70 triệu đồng/giải.
b4) Giải khuyến khích (45 giải)
- 30 giải cho hộ gia đình: 15 hộ gia đình có vườn đẹp và 15 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp. Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 08 triệu đồng/giải.
- 15 giải cho Tuyến đường đẹp: Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng 40 triệu đồng/giải.
Các nội dung liên quan về cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử http://nongthonmoi.net. Cá nhân, tổ chức tham gia dự thi có liên hệ trực tiếp cán bộ chuyên trách NTM ở xã hoặc Văn phòng Điều phối NTM huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn chi tiết thể lệ và hồ sơ dự thi./.
 

Nguồn tin: Đồng chí Dương Văn Long - CC.VHXH xã Tam Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây